PARTNERS :

Working For
medical CLIENTS

Przedsiębiorstwo ATOMET jest producentem ołowianych wyrobów osłonowych, wykonywanych na potrzeby technologii jądrowych oraz medycyny nuklearnej. Kadra pracownicza firmy posiada wiedzę i praktykę w dziedzinie odlewania ołowiu i jego stopów. Doświadczenie personelu wynika z wieloletniej współpracy z jednostkami naukowymi oraz z Narodowym Centrum Badań Jądrowych – Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM, ponieważ jest to dział odlewnictwa pomijany w literaturze naukowej, dotyczącej tego metalu i jego zastosowań. Ponadto pracownicy przedsiębiorstwa przez wiele lat realizowali prace badawczo-rozwojowe, które dotyczyły opracowania technologii produkcji seryjnej pojemników osłonowych różnych generacji, przeznaczonych do przechowywania i transportu materiałów izotopowych na potrzeby medycyny nuklearnej.

prawo w Unii Europejskiej

Spełniając wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

Zmieniające się prawo w Unii Europejskiej ogranicza wykorzystanie ołowiu w różnych gałęziach przemysłu ponieważ bez spełnienia określonych warunków i przepisów może mieć on negatywny wpływ na człowieka oraz środowisko. W przypadku zastosowań medycznych oraz nuklearnych jak dotąd nie zaostrzono wymogów związanych z wykorzystaniem tego pierwiastka.
Przedsiębiorstwo ATOMET, spełniając wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, rozwija produkcję pojemników generatorowych na radiofarmaceutyki i odpady radioaktywne, charakteryzujących się wysokimi wymaganiami jakościowymi, a szczególnie w zakresie promienioszczelności.

Zadzwoń do nas

Innowacyjna technologia odlewania grawitacyjnego

Pojemniki generatorowe nowej generacji

Zwiększone zapotrzebowanie na pojemniki generatorowe nowej generacji przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Ośrodek Radioizotopów POLATOM spowodowało podjęcie przez ATOMET badań nad opracowaniem technologii produkcji oraz kształtu pojemnika spełniających powyższe wymagania. W wyniku wieloletniego doświadczenia oraz wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w firmie ATOMET uruchomiono produkcję nowych pojemników generatorowych, gwarantujących automatyczne i bezawaryjne ich wyposażenie oraz uzbrojenie.
Pojemniki generatorowe nowej generacji będą stosowane do przechowywania radiofarmaceutyków wykorzystywanych w pozytonowej tomografii emisyjnej połączonej z tomografią komputerową. Ta innowacyjna metoda diagnostyki obrazowej, pozwala na zlokalizowanie i wczesne wykrycie chorób nowotworowych, jeszcze przed uwidocznieniem się zmian w strukturach anatomicznych ciała.
Technologia wykonywania generatorów nowej generacji stosowana w przedsiębiorstwie ATOMET opiera się na wdrożonej innowacyjnej technologii odlewania grawitacyjnego.